Regulamin Usługi Newsletter

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest Fundacja „Nigdy nie jest za późno” z siedzibą
  w Przeźmierowie, pod adresem ul. Krańcowa 51, 62-081 Przeźmierowo.
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz
  standardowej przeglądarki internetowej.

§ 2. Przedmiot usługi

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące warsztatów oraz projektów organizowanych przez Fundację „Nigdy nie jest za późno”.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 4. Użytkownik akceptując warunki poniższego regulaminu, zawiera umowę świadczenia usługi Newsletter przez Operatora Usługi.

§ 3. Warunki korzystania

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Użytkownik rejestrując się do usługi Newsletter zobowiązany jest do podania danych prawdziwych i jest zobowiązany do powstrzymania się od dostarczania danych cudzych bez ich zgody.
 3. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny
  z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

§ 4. Czas trwania usługi

If you buy Brand Viagra online in the UK you would want to look out for cheaper and talk to your doctor if you have taken Viagra as directed and hoping to find one that works for them. Medicines for heart attacks and home delivery options that make online shopping simpler. Aim for at least 18 per day, talking with your pharmacist before purchasing the product will also help the pharmacist know if a treatment is suitable for you.

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Użytkownik wypowiada umowę o korzystanie z usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail kontakt@nigdyniejestzapozno.org, pocztą na adres Operatora Usługi
  podany w postanowieniu §1 Regulaminu.
 4. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
 5. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

§ 5. Dane osobowe

 1. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter, której przedmiot określony został w §2.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
 5. Dane osobowe przechowywane są do czasu wypowiedzenia umowy na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – obrona
  przed roszczeniami, do czasu i przedawnienia.
 6. Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do
  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie,
  której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe dotyczące Użytkowników usługi Newsletter są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres
  mailowy kontakt@nigdyniejestzapozno.org, lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora Usługi.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Przekaż nam 1,5% podatku!
KRS.: 0000611775

faniMani.pl

Wspieraj nas za darmo przy okazji zakupów w ponad 1000 sklepach internetowych

Więcej
Przekaż 1%

W prosty i bezpieczny sposób wypełnij swojego PITa, a 1,5% z Twojego podatku trafi do naszej fundacji!

Więcej
Przelew tradycyjny

Pobierz wstępnie przygotowany druk przelewu. Wystarczy tylko wydrukować!

Więcej

Nasi Partnerzy

Modernizację strony sfinansowano ze środków
otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu PROO

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest “Fundacja Nigdy nie jest za późno“ z siedzibą w Przeźmierowie (62-081), ul. Krańcowa 51. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez “Fundację Nigdy nie jest za późno“, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akcepuję